Garantie Gardenmeister 5 jaar*

Op het in de handleiding omschreven product is 5 jaar garantie van toepassing, uitsluitend in het geval dat het product niet voldoet. Deze garantie van 5 jaar gaat in op de dag dat de consument het product in ontvangst neemt en dient aantoonbaar te zijn met een factuur of afleverbon. Het gebruiken van teveel kracht bij het opbouwen en het daarmee forceren van de onderdelen kunnen leiden tot beschadiging. U kunt alleen op de garantie aanspraak maken indien het in elkaar zetten en het onderhoud aan de kas precies volgens de opbouwbeschrijving is gebeurd en de kas bovendien ook juist is gebruikt. De aanspraak op de wettelijke garantie blijft binnen dit jaar uiteraard behouden. *Verder geven wij 5 jaar garantie op de aluminiumprofielen en 2 jaar op de  ( glas en polycarbonaat ) panelen, in het geval dat het schade betreft die ontstaan is door fouten in het materiaal of constructiefouten.

Voor schade veroorzaakt door natuurinvloeden zoals wind, hagel, sneeuw of storm is Gardenmeister niet verantwoordelijk. Natuurlijke slijtage of transportschade zijn van de garantie uitgesloten, evenals schades die voortgekomen zijn uit het gebruik van andere dan originele materialen, mechanische schade, de invloed van chemicaliën of andere zaken die het product geweld aandoen, natuurrampen en zoals eerder vermeld een van de opbouwbeschrijving afwijkende montage. Verdergaande aanspraken en vervolgschade vallen evenmin onder deze garantie. Door een eventuele reparatie wordt de garantie niet verlengd. Aanspraak op vervolgschade wordt niet in behandeling genomen. Gardenmeister behoudt zich het recht voor te bepalen hoe de garantieclaims af te handelen. Garantieclaims dienen schriftelijk te worden ingediend.

Veiligheidsglas
Omdat veiligheidsglas, wanneer het breekt, in botte deeltjes uiteenvalt, is het uitermate veilig voor kinderen. Het glas dat bij uw tuinkas wordt geleverd is netjes geslepen aan de randen, echter wij adviseren u altijd handschoenen te dragen bij het uitpakken van het glas en bij het plaatsen ervan, zodat u uw vingers niet kunt snijden. Het glas is zeer stevig verpakt in een houten bekisting.

Moment...

of
of
 
Telefoon klantenservice

040-7114008, ma-vr: 10:00-17:00